fbpx

Verzorgd wonen,
want zoals het klokje
thuis tikt...

Wat is wonen met zorg?

Bij verzorgd wonen leeft u in een woonvorm waarbij u zelfstandig woont, maar wel hulp krijgt van een zorgorganisatie, kortom: wonen met zorg. Wij sluiten met u een overeenkomst af waarin geregeld is welke zorg u nodig heeft. De zorg wordt 24 uur per dag aangeboden door onze kleinschalige zorgorganisatie Zorg Groep Beek. Familie is ook altijd welkom om u van hulp te voorzien.

Daarnaast is de alarmering goed en gemakkelijk geregeld en wordt deze professioneel opgevolgd. U hoeft dus geen beroep op familieleden te doen als u direct hulp nodig heeft. Vaak heeft u daarnaast ook direct toegang tot verschillende faciliteiten, zoals een kapper en een fysiotherapeut. Hierdoor is het mogelijk om langer zelfstandig te wonen in deze kleinschalige woonomgeving.

Verzorgd wonen

Hoe komt u in aanmerking voor verzorgd wonen?

De Elsresidentie is een kleinschalige woonvorm waar een WLZ indicatie voor nodig is. De woonkosten staan los van de zorgkosten, en wij hanteren de lage eigen bijdrage. In samenspraak met de zorgorganisatie wordt er gekeken of iemand in aanmerking komt. Daarom is het van belang dat u aan één of meerdere van deze voorwaarden voldoet, om voor verzorgd wonen in aanmerking te komen: 

– U heeft minimaal een ZZP 4,  ZZP 5, ZZP 6 of ZZP 7 indicatie;
– De zorg die verleend moet worden is voor langere tijd. Het gaat dus niet om kortdurende zorg;
– U kunt misschien nog zelfstandig leven, maar heeft toch hulp en ondersteuning nodig.

Er zal altijd overleg plaatsvinden tussen u en de zorgorganisatie om te kijken of u in aanmerking komt voor wonen met zorg en welke hulp u nodig heeft.

Hoe is verzorgd wonen geregeld vanuit de wet?

Wonen met zorg kan geleverd worden vanuit drie zorgwetten, namelijk:

– Wet langdurige zorg (Wlz): Financiering door zorgkantoor
– Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): Financiering door gemeente
– Zorgverzekeringswet (Zvw): Financiering door zorgverzekeraar

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz indien u vanwege een aandoening of ziekte nood hebt op 24 uurszorg in de nabijheid of permanent toezicht.
De wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen.

Leveringsvormen van verzorgd wonen

Met een PGB krijgt u aan de hand van u indicatie een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen waarmee u zelf de benodigde zorg inkoopt.

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u de geïndiceerde zorg van een gecontracteerde zorginstelling (gecontracteerd door het zorgkantoor). De zorginstelling verleent de zorg en regelt de administratie rondom de zorgverlening.

Indien u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (zorgprofiel ZP), maar niet binnen een instelling wilt wonen kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan door middel van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huis-vestigingskosten.

Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf, maar woont u toch thuis? Dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. U kiest welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. De zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen: Verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer/begeleiding naar behandeling, logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten en/of schoonmaken van de woonruimte.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Bekijk ook deze pagina eens met de veelgestelde vragen. We hopen u hiermee te helpen bij het oriëntatieproces.