phone
Margraten (+31) 043 - 71 150 92 Sittard (+31) 046 - 46 000 40
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Verzorgd wonen

Wat is wonen met zorg?

Bij langdurig verzorgd wonen leeft u in een woonvorm waarbij u zelfstandig woont, maar wel hulp krijgt van een zorgorganisatie. Wij sluiten met u een overeenkomst af waarin geregeld is welke zorg u nodig heeft. De zorg wordt 24 uur per dag aangeboden door onze kleinschalige zorgorganisatie Zorg Groep Beek. Familie is ook altijd welkom om u van hulp te voorzien.

Daarnaast is de alarmering goed en gemakkelijk geregeld en wordt deze professioneel opgevolgd. U hoeft dus geen beroep op familieleden te doen als u direct hulp nodig heeft. Vaak heeft u daarnaast ook direct toegang tot verschillende faciliteiten, zoals een kapper en een fysiotherapeut. Hierdoor is het mogelijk om langer zelfstandig te wonen in deze kleinschalige woonomgeving. Ook organiseren wij geregeld activiteiten voor de inwoners.

Hoe komt u in aanmerking voor verzorgd wonen?

De Elsresidentie is een kleinschalige woonvorm waar een WLZ indicatie voor nodig is. Wij werken met het Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit betekent dat de woonkosten van uw eigen appartement losstaan van de zorgkosten. Het voordeel hiervan is dat u automatisch onder de lage eigen bijdrage valt voor de zorgkosten. De eigen bijdrage voor de zorgkosten worden berekend door het CAK.

In samenspraak met ons wordt  gekeken of iemand in aanmerking komt. Daarom is het van belang dat u aan één of meerdere van deze voorwaarden voldoet om voor verzorgd wonen in aanmerking te komen: 

  • U heeft minimaal een ZZP 4,  ZZP 5, ZZP 6 of ZZP 7 indicatie;
  • De zorg die verleend moet worden is voor langere tijd. Het gaat dus niet om kortdurende zorg;
  • U kunt misschien nog zelfstandig leven, maar heeft toch hulp en ondersteuning nodig.
     

Leveringsvormen van verzorgd wonen

Met een PGB krijgt u aan de hand van u indicatie een bepaalde hoeveelheid geld toegewezen waarmee u zelf de benodigde zorg inkoopt.

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u de geïndiceerde zorg van een gecontracteerde zorginstelling (gecontracteerd door het zorgkantoor). De zorginstelling regelt de administratie rondom de zorgverlening.

Indien u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (zorgprofiel ZP), maar niet binnen een instelling wilt wonen kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan door middel van een 'Volledig Pakket Thuis'(VPT). Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestingskosten.

Heeft u een indicatie voor 24-uurszorg met verblijf, maar woont u toch thuis? Dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. U kiest welke onderdelen van eht zorgpakket uw wilt ontvangen. De zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer/begeleiding naar behandeling, logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten en/of schoonmaken van uw woonruimte.