phone
Margraten (+31) 043 - 71 150 92 Sittard (+31) 046 - 46 000 40
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Duurzaamheid in de zorg

16 april 2024

De Nederlandse zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2 uitstoot (Skipr, maart 2024). Om de duurzaamheid in de zorg te bevorderen is de Green Deal Duurzame Zorg geïntroduceerd. Deze Green Deal kent 5 speerpunten:  

  • Meer inzet op gezondheid
  • Vergroten van de bewustwording en kennis over duurzame zorg
  • 55% minder C02-uitstoot in 2023 en klimaatneutraal in 2050
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2023 ten opzichte van 2016 en circulaire zorg in 2050
  • Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

Vanuit Zorg Groep Beek zijn wij ook bewust bezig met de verantwoordelijkheid die wij samen hebben om ‘groenere zorg’ te leveren. Wij hebben ons dan ook aangesloten bij de Green Deal waarbij wij gekozen hebben om ons te focussen op het eerste punt ‘meer inzet op gezondheid’. Concreet betekent dit dat wij ons nog meer gaan inzetten om de fysieke en mentale gezondheid van zowel onze collega's als onze cliënten actief te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een sportprogramma op maat om rugklachten te voorkomen of verminderen, gezamenlijke activiteiten zoals wandel- en fietstochten en een activiteitenbegeleidster die bij de Elsresidentie ervoor zorgt dat bewoners zowel mentaal als fysiek actief blijven. 

Om onze impact zo groot mogelijk te maken hebben we de samenwerking opgezocht met andere kleinschalige zorgorganisaties om elkaar zoveel mogelijk te kunnen versterken.  

Ondanks dat onze focus op dit eerste punt ligt (inzet op gezondheid) zetten wij ons wel degelijk breder in als het gaat om verduurzaming. Zo stimuleren wij onze collega’s door middel van een fietsplan om de auto vaker te laten staan, scheiden wij ons afval zoveel als mogelijk en hebben wij op beide Elsresidentie ruim voldoende zonnepanelen. Daarnaast werken we actief aan het voorkomen van verspilling met leveranciers en zijn onze leveranciers zoveel mogelijk lokaal.  

Tenslotte worden onze thuiszorg routes zo efficiënt mogelijk gepland. Niet alleen zodat zoveel mogelijk tijd naar onze cliënten kan gaan, maar ook om onnodige uitstoot te voorkomen.

#zorg #ikzorg #elsresidentie #dementie #zorggroepbeek #wonenmetzorg #duurzaam #greendeal