fbpx

Eerstelijnsverblijf (ELV-bed) bij Elsresidentie Margraten

Wanneer u vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, komt u misschien in aanmerking voor een eerstelijnsverblijf bij Elsresidentie. Een eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf waarbij u de zorg krijgt die u nodig heeft totdat u weer thuis kunt wonen. Een eerstelijnsverblijf kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer u in het ziekenhuis hebt verbleven, of om de mantelzorger te ontlasten.

Hoe komt u in aanmerking voor een eerstelijnsverblijf?

Een eerstelijnsverblijf is bedoeld voor mensen met een medische aandoening, die vanuit de zorgverzekeringswet wordt vergoed. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor het eerstelijnsverblijf wordt bepaald door uw eigen huisarts of medisch specialist. De huisarts of medisch specialist maakt hiervoor gebruik van een uniform afwegingsinstrument en verwijskader. De vereisten om voor een verblijf in aanmerking te komen zijn landelijk bepaald.

Ook Wlz en WMO Cliënten hebben een mogelijkheid om vanuit het zorgkantoor of gemeente tijdelijk op een andere locatie te verblijven wanneer thuis blijven tijdelijk niet mogelijk is. Er zijn 3 niveaus als het gaat om type ELV bed, namelijk: laag complex, hoog complex en palliatieve terminale zorg. De Elsresidentie heeft laagcomplexe ELV bedden in huis.

De opname in een eerstelijnsverblijf

Kleinschalig wonen voor dementerenden ouderen

De opname in een eerstelijnsverblijf werkt als volgt:

  • Wanneer u voldoet aan de vereisten bepalen we samen of er een passend ELV-bed is in onze zorgwoning in Margraten
  • Dan volgt de medische overdracht, zodat de intake en opname zo soepel mogelijk verlopen. 
  • Gedurende de opname blijft er contact tussen ons en uw huisarts of medisch specialist om de voortgang en het herstel te bespreken. 
  • Wanneer duidelijk wordt dat u niet meer herstelt wordt er gekeken voor een andere oplossing.

Tijdens uw verblijf in onze kleinschalige woonvorm krijgt u alle mogelijke zorg. Denk hierbij aan verzorging en verpleging, maar ook bijvoorbeeld fysiotherapie. Het niveau van zorg dat u ontvangt wordt in samenwerking met uw huisarts of medische specialist bepaald. Naast het ontvangen van zorg is er ook een dagbesteding.

Hoe lang blijft u in ons eerstelijnsverblijf?

Een verblijf in een ELV is doorgaans maximaal 12 weken. Wanneer u binnen deze periode voldoende hersteld bent en het leven weer opgepakt kan worden gaat u weer lekker terug naar huis.

Wordt uw verblijf vergoed?

Een verblijf in een ELV bedraagt geen eigen bijdrage. Wel wordt er aanspraak gedaan op het eigen risico vanuit de zorgverzekering.