fbpx

Kleinschalig wonen
voor ouderen
met dementie

Kleinschalig wonen is een woonvorm waarin een aantal ouderen met dementie met elkaar samenwonen. Er wordt een herkenbare omgeving gecreëerd, zodat de bewoners zich snel thuis voelen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement om zich rustig terug te trekken.

Het creëren van de ’thuis-sfeer’ voorop. De appartementen mogen dan ook naar eigen smaak worden ingericht. Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig en overdag worden er verschillende activiteiten verzorgd door vrijwilligers. Over het deelnemen aan deze activiteiten hebben de cliënten eigen regie. 

 In een kleine woonvorm kan de zorg op de cliënt afgestemd. Geen onpersoonlijke “nummertjes” zorg; wij willen juist ervoor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn. Wil de cliënt lekker uitslapen, dan wachten we gewoon even. En komt er familie langs? Dat kan altijd lekker rustig in het eigen appartement.

Een kwart van de ouderen met dementie woont al in een kleine woonvorm. De beperkte grootte zorgt ervoor dat er gemakkelijk op individuele basis zorg kan worden verleend. Elsresidentie gelooft in kleinschalige zorg voor dementerenden.

Voordelen kleinschalig wonen met dementie

Kleinschalig wonen voor mensen met de ziekte van alzheimer, en andere vormen van dementie wordt steeds populairder. Welke voordelen biedt het?

  • Een eigen plekje, een nieuw huis in plaats van wonen in een zorginstelling!
  • Zeggenschap over uw eigen huis
  • In de eigen buurt en omgeving, dus ook dicht bij de familie
  • Hobbyclubs voor de bewoners.
  • Een verzorgend team dat de bewoners goed verzorgt.

Wat zegt de familie over kleinschalig wonen in de Elsresidentie?

  • “Mijn moeder mag hier zelfs mee zorgen als ze dat leuk vindt.. geweldig toch!”
  • “De persoonlijke verzorging en begeleiding zorgt ervoor dat mijn moeder zich niet alleen voelt”
  • “Alles mag en niets moet. Iedereen mag op zijn eigen manier meedoen en meegenieten en dit maakt de leefomgeving erg prettig”

Effecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Omdat er steeds meer dementerende ouderen met bijvoorbeeld Alzheimer bijkomen is er onderzoek door Alzheimer Nederland gedaan naar de effecten van deze woonvormen.

In de toekomst zal het aantal ouderen met dementie zoals Alzheimer gestaag toenemen. Daarnaast wordt de opvang van ouderen met Alzheimer steeds vaker georganiseerd vanuit verpleeghuiszorg die dit principe hanteren. Er is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van kleinschalig wonen en opvang op ouderen met Alzheimer / dementie en de kwaliteit van leven voor de bewoners. Hierin werden 28 woonvormen vergeleken met 21 gewone afdelingen, waarbij mensen met dementie in een eenzelfde stadium werden vergeleken.

Het onderzoek laat een genuanceerd beeld zien, waarbij de kwaliteit van leven en gedrag weinig overtuigende effecten gevonden zijn. Daarnaast werden sommige uitkomsten van bewoners als zeer positief ervaren. De secundaire uitkomsten voor bewoners (gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca) en verzorgende (autonomie in het werk) zijn zeer positieve effecten gevonden, onder woonachtigen in speciale Alzheimer opvang.

Over het algemeen zijn er dus positieve effecten gevonden op het kleinschalig wonen voor ouderen met dementie of kleinschalige Alzheimer opvang. Daarnaast kan kleinschalige woonzorg in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren op een nieuwe visie in de dementiezorg. Aangezien steeds meer mensen een (nieuwe) vorm van dementie krijgen, zullen er in de toekomst nieuwe inzichten en kennis nodig zijn om deze mensen te helpen.

Met betrokken personeel, een huiselijke plek om te wonen en veel activiteiten biedt Elsresidentie een goede plek voor dementerende ouderen. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.