phone+31(0)46 - 26 00 113
mailinfo@zorggroep-beek.nl

Informatie

Kiezen voor een zorginstelling is altijd een moeilijke stap. Bent u zich aan het oriënteren voor uw naaste omdat thuis wonen steeds moeilijk wordt? Dan helpen wij u graag door alvast antwoord te geven op de meestgestelde vragen. We hopen u hiermee te helpen bij uw oriëntatieproces.

Wilt u direct de brochures van onze locaties bekijken? Klik dan hier voor de brochure van Elsresidentie Sittard, of hier voor de brochure van Elsresidentie Margraten.

Algemene informatie

Reguliere verpleeghuizen zijn grootschaliger. De Elsresidentie is een kleinschalige woonvorm waarbij uw naaste verblijft in een klein gezelschap met veel persoonlijke aandacht. Er is genoeg ruimte voor persoonsgerichte zorg en individuele aandacht richting de cliënt en familie. Qua woongenot is er veel ruimte voor privacy, maar ook voor gezelschap in een huiselijke setting. Wij streven een hoog niveau van service en gastvrijheid na.  Verder is er in verhouding meer gekwalificeerd personeel bij de Elsresidentie aanwezig wat ten goede komt aan de zorg voor onze bewoners.

Kleinschalig wonen is een woonvorm die speciaal gericht is op mensen met dementie. In deze woonvorm wordt de thuissituatie zoveel mogelijk nagebootst. Huiselijkheid, herkenbaarheid, privacy en een klein specialistisch zorgteam zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Tijdens de zorg voor uw naaste speelt de betrokkenheid van partners, kinderen, familieleden en vrienden een belangrijke rol.

Voor veel mantelzorgers is dit een groot dilemma. Bij een van de volgende situaties kan een verpleeghuis uitkomst bieden:

 • Uw naaste dwaalt door het huis of loopt van huis weg.
 • Uw naaste verzorgt zichzelf niet meer of eet niet goed.
 • Uw naaste reageert agressief.
 • Er ontstaan gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld brandende sigaretten of een gasfornuis dat niet dicht is gedraaid.
 • U bent als mantelzorger overbelast.

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen in het verstandelijke vermogen, stemming en gedrag. Deze aandoeningen worden gekenmerkt door combinaties van meerdere stoornissen. De kenmerken en symptomen kunnen afhankelijk van de aard en ernst van de afwijkingen in de hersenen verschillen.

Dementie is een ziekte die zich meestal op latere leeftijd openbaart. Op hogere leeftijd neemt de kans op dementie dus toe. De symptomen die optreden bij dementie kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: eerste orde en tweede orde symptomen.

Eerste orde

De symptomen van de eerste orde, zijn de symptomen die als eerste merkbaar zijn bij alle vormen van dementie.

Het gaat om de volgende symptomen:

 • Desoriëntatie (tijd, plaats en persoon);
 • Geheugenstoornissen;
 • Aandoeningen als afasie, apraxie, agnosie, stoornis in de executieve functies of de aandacht.

Tweede orde

De overige symptomen die zich kunnen voordoen, worden onderverdeeld in de tweede orde. Het gaat om de volgende symptomen:

 • Verwijzingen naar het verleden;
 • Persoonlijkheidsveranderingen;
 • Gedragsstoornissen;
 • Denkstoornissen;
 • Hallucinaties;
 • Stemmingsstoornissen;
 • Normvervaging;
 • Verzamelzucht.

Het kan voorkomen dat u als kind vindt dat uw vader of moeder hulp nodig heeft maar dat hij of zij elke vorm van hulp weigert. Dit kan leiden tot vervelende situaties. Vader of moeder staat wel hulp toe van uzelf, maar niet van andere professionals. U kunt uw vader of moeder in principe niet dwingen. Het is niet verplicht om hulp te accepteren. Hetzelfde geldt voor zorg.

Indien het dusdanig uit de hand loopt dat er onveilige of gevaarlijk situaties ontstaan zoals verwaarlozing en/of dwalen, dan is het ook mogelijk om een rechtelijke macht te vragen voor een verplichte opname. Dit is echter de laatste stap. Van deze procedure is pas sprake als de situatie rondom de persoon te gevaarlijk en onhoudbaar wordt.

Vooraf kunt u zelf om ondersteuning vragen bij een ouderenadviseur of overleggen met de huisarts, casemanager dementie of wijkverpleegkundige. Vreemde ogen kunnen dwingen. Ook kunt u met ons contact opnemen om eens vrijblijvend te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zo maakt u een eventuele stap kleiner.

Er is een intramurale en extramurale situatie mogelijk in de Wet langdurige zorg. Daarnaast is sinds 1 januari 2020 de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet is speciaal gericht op onvrijwillige zorg bij mensen met dementie en zorgt voor een betere bescherming. De wet bepaalt of je naaste zorg mag krijgen waar geen duidelijke toestemming voor is gegeven.

Over de zorg bij Elsresidentie

De pedicure en kapper worden ingeschakeld door het zorgteam of familie. Persoonlijke zorg en huishoudelijke verzorging worden vanuit de Elsresidentie standaard gefaciliteerd.

Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd op basis van de interesses van onze bewoners. Dit is deels gezamenlijk, maar zeker ook persoonsgericht. Denk bijvoorbeeld aan samen zingen, foto’s bekijken, bewegingsactiviteiten, schaken, gezellig koffie drinken en bloemschikken.

De appartementen in de Elsresidentie zijn ruim van opzet met een eigen kitchenette en ruime sanitaire voorziening (douche, toilet en wastafel). De appartementen in Sittard zijn allemaal gelijk qua opzet en grootte. In Margraten zijn er meerdere mogelijkheden omdat het een vakwerkboerderij betreft met verschillende groottes en indelingen van de appartementen. Op de pagina's van onze locaties kunt u een goede indruk kijken van onze Elsresidentie.

In principe kunt u alle eigen spullen meenemen die passen in het appartement. Het belangrijkste is natuurlijk een bed, kast, gemakkelijke stoel en persoonlijke spullen die doen denken aan de thuissituatie.

Wij noemen het all-in; wonen met zorg zonder zorgen. U krijgt zorg, begeleiding en er zijn gezamenlijke en persoonsgerichte activiteiten. U heeft een appartement met alle sanitaire voorzieningen en maakt gebruik van onze gezellige woonkamer en tuin. Natuurlijk wordt er dagelijks gekookt en wordt u voorzien van maaltijden en drankjes. Kijk hier voor meer informatie over de kosten en wat hierbij is inbegrepen.

Er is altijd een wachtlijst. Hier staan voornamelijk cliënten op die nog niet thuis weg hoeven te gaan, maar wel ingeschreven zijn voor als het noodzakelijk wordt. Inschrijven is altijd beter om in ieder geval zicht te hebben op een plekje in onze Elsresidentie. Indien de situatie acuut wordt is het ook makkelijker en sneller schakelen met ons.

De Elsresidentie is een kleinschalige woonvorm voor cliënten met alzheimer of een andere vorm van dementie. Wij bieden zorg aan aan vanuit het Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit wordt gefinancieerd vanuit de Wlz. Door het zorgkantoor die de Wlz financiert worden wij gekenmerkt als verpleeghuis vanwege de zorgzwaarte van onze bewoners.

In de aangifte inkomstenbelasting kunt u de zorgkosten onder de aftrekbare buitengewone lasten invullen. De zorgkosten die in de huur zijn begrepen vult u in onder de genees- en heelkundige hulp. Andere aftrekbare zorgkosten zijn: kosten voor vervoer, kosten voor hulpmiddelen, kosten voor een extra gezinshulp, kosten voor een dieet, kosten voor extra kleding en beddengoed en reiskosten voor uw partner. Voor alle zorgkosten geldt een drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen en dat van uw partner. Alleen de zorgkosten die boven dit drempelbedrag uitkomen leiden tot aftrek. Niet aftrekbaar zijn de standaard huurkosten, eigen bijdrage CAK en premies zorgverzekering.

Er zijn wel nog woon-servicekosten die u betaalt voor uw verblijf in de Elsresidentie. Een deel bestaat uit een zorg- en wooncomponent. Voor de zorgcomponent kunt u denken aan de extra voorzieningen die in het gebouw zijn aangebracht, de extra voorzieningen in de kamers, maar vooral ook dat de zorgverlening die 24 uur per dag wordt gegarandeerd. Deze extra zorgkosten komen 'mogelijk' jaarlijks achteraf voor aftrek in aanmerking. Dit is mede afhankelijk van wijzigend fiscaal beleid bij de belastingdienst. Onze accountant kan u begeleiden in deze materie.

 

Bij Elsresidentie betaalt u de lage eigen bijdrage en die is inkomensafhankelijk. De hoogte van deze lage eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK.

Hier vindt u meer informatie over de kosten. Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet op contact op te nemen.

U kunt zelf een Wlz-indicatie aanvragen of dit samen met uw huisarts doen. Een Wlz-indicatie moet worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. 

Met een Wlz-indicatie krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, hulp in de huishouding en uitstapjes. U komt voor verzorgd wonen in aanmerking als u aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft minimaal een ZZP 4, ZZP 5. ZZP 6 of ZZP 7 indicatie.
 • U heeft zorg nodig voor langere tijd.
 • U kunt misschien nog zelfstandig wonen, maar heeft toch hulp en ondersteuning nodig.

Er zal altijd overleg plaatsvinden tussen u en de zorgorganisatie om te kijken of u in aanmerking komt en welke hulp u nodig heeft.