Kleinschalig wonen is een woonvorm waarin geleefd wordt in een huiselijke sfeer waarin slechts een aantal zorgbehoevenden met elkaar samenwonen. Er wordt een herkenbare omgeving gecreëerd, zodat de bewoners zich snel thuis voelen. Er zijn daarnaast verschillende dagactiviteiten waarin zij kunnen deelnemen, maar daarover hebben zij eigen regie. Omdat er steeds meer dementerende ouderen met bijvoorbeeld Alzheimer bijkomen is er onderzoek door Alzheimer Nederland gedaan naar de effecten van kleinschalig wonen voor mensen met dementie.

Onderzoek

In de toekomst zal het aantal ouderen met dementie zoals Alzheimer gestaag toenemen. Daarnaast wordt de opvang van ouderen met Alzheimer steeds vaker georganiseerd vanuit verpleeghuiszorg die het kleinschalig wonen principe hanteren. Er is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van kleinschalig wonen en opvang op ouderen met Alzheimer / dementie en de kwaliteit van leven voor de bewoners. Hierin werden 28 woonvormen vergeleken met 21 gewone afdelingen, waarbij mensen met dementie in een eenzelfde stadium werden vergeleken.

Resultaten

Het onderzoek laat een genuanceerd beeld zien, waarbij de kwaliteit van leven en gedrag weinig overtuigende effecten gevonden zijn. Daarnaast werden sommige uitkomsten van bewoners als zeer positief ervaren. De secundaire uitkomsten voor bewoners (gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca) en verzorgende (autonomie in het werk) zijn zeer positieve effecten gevonden, onder woonachtigen in speciale Alzheimer opvang.

Wat wordt er verwacht?

Over het algemeen zijn er dus positieve effecten gevonden op het kleinschalig wonen voor ouderen met dementie of kleinschalige Alzheimer opvang. Daarnaast kan de kleinschalig woonzorg in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren op een nieuwe visie in de dementiezorg. Aangezien steeds meer mensen een (nieuwe) vorm van dementie krijgen, zullen er in de toekomst nieuwe inzichten en kennis nodig zijn om deze mensen te helpen.

adminEffecten van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie